. / docs / Pravilnici /

Logo GAF

Dokumenti

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

File Size Modified
[dir] Parent Directory    
[pdf] AKT O DOSTUPNOSTI I KORIŠĆENJU KAPITALNE OPREME NA GAF-U U NIŠU.pdf 1.2 MB 2023-May-10
[docx] Izmena i dopuna Pravilnika o doktorskim studijama.docx 186.3 KB 2020-Aug-27
[pdf] Izmene i dopune Pravilnika o sticanju i raspolaganju prihodima i primanjima na GAFu Nis.pdf 630.4 KB 2023-Sep-29
[pdf] Poslovnik o radu Saveta.pdf 327.2 KB 2020-Jun-12
[pdf] PRAVILNIK O ANGAŽOVANjU- DOPUNSKOM RADU NASTAVNIKA I SARADNIKA.pdf 1.4 MB 2022-Feb-07
[pdf] PRAVILNIK O ANGAŽOVANjU STUDENATA DEMONSTRATORA NA GAF-U UNIVERZITETA U NIŠU.pdf 631.2 KB 2022-Feb-07
[pdf] Pravilnik o blizem uredjenju obavljanja poslova nabavki.pdf 13.6 MB 2020-Dec-11
[pdf] Pravilnik o budzetskom raconovodstvu 2021.pdf 8.4 MB 2022-Nov-25
[pdf] PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA.pdf 3.6 MB 2023-May-31
[doc] Pravilnik o doktorskim akademskim studijama.doc 22.0 KB 2020-Aug-27
[pdf] Pravilnik o dopuni PRAVILNIKA O KORISCENJU SLUZBENIH MOBILNIH TELEFONA NA GAF_u.pdf 419.0 KB 2022-Nov-10
[pdf] Pravilnik o dopuni pravilnika o upisu studenata na studijske programe GAF.pdf 1.3 MB 2021-Apr-29
[pdf] Pravilnik o internom finansijskom upravljanju i kontroli na GAFu Nis.pdf 3.4 MB 2023-Jan-09
[pdf] Pravilnik o isplati otpremnina i jubilarnih nagrada na GAF.pdf 945.7 KB 2020-Dec-25
[pdf] Pravilnik o izmenama i dopuna pravilnika doktorskih akademskih studija na GAF-u.pdf 3.4 MB 2023-Nov-01
[pdf] Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.pdf 13.2 MB 2021-Jan-12
[pdf] Pravilnik o koriscenu sluzbenih mobilnih telefona.pdf 687.3 KB 2022-Jul-12
[pdf] Pravilnik o naknadi angazovanih nastavnika, saradnika i studenata demonstratora.pdf 1.0 MB 2022-Feb-02
[pdf] Pravilnik o naknadi troskova prevoza zaposlenih na GAF.pdf 650.6 KB 2022-May-30
[docx] Pravilnik o naucnoistrazivackoj delatnosti.docx 22.8 KB 2020-Aug-27
[pdf] PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU UVEĆANJU PLATA.pdf 1.2 MB 2022-Mar-25
[pdf] Pravilnik o organizaciji i sprovo]enju popisa.pdf 2.2 MB 2022-Feb-02
[pdf] PRAVILNIK O POSLOVIMA I STRUKTURI RADNOG VREMENA NASTAVNIKA, SARADNIKA I ISTRAŽIVAČA NA GAF-U UNIVERZITETA U NIŠU.pdf 753.5 KB 2022-Feb-07
[pdf] Pravilnik o postupku izrade finansijskog plana.pdf 863.1 KB 2022-Feb-02
[pdf] Pravilnik o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika na GAF-u u Nisu.pdf 176.1 KB 2019-Jun-17
[pdf] Pravilnik o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu.pdf 2.7 MB 2023-Jan-26
[pdf] PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA NA GAF-U U NIŠU.pdf 1.8 MB 2023-May-10
[doc] Pravilnik o prijavi i odbrani zavrsnih radova.doc 627.0 KB 2017-Mar-08
[pdf] Pravilnik o prijavi i odbrani zavrsnih radova.pdf 141.0 KB 2017-Mar-08
[doc] PRAVILNIK O RACUNOVODSTVU.doc 100.5 KB 2012-Apr-11
[pdf] Pravilnik o radu Komisije za ocenu ispunjenosti uslova učesnika konkursa za izbor u zvanje nastavnika i ocene ispunjenosti uslova za mentora na GAF Univerziteta u Nišu.pdf 4.2 MB 2022-Jul-05
[pdf] Pravilnik o radu veća STUDIJSKIH PROGRAMA GAF UNIVERZITETA U NIŠU.pdf 3.0 MB 2022-Feb-07
[pdf] PRAVILNIK O RANGIRANJU STUDENATA ZA UPIS NA VIŠE GODINE OAS,MAS,DAS U STATUSU STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IU BUDŽETA RS.pdf 497.8 KB 2022-Nov-03
[pdf] Pravilnik o sluzbenim putovanjima.pdf 291.0 KB 2021-Dec-21
[pdf] PRAVILNIK O STICANJU I RASPOLAGANJU PRIHODIMA I PRIMANJIMA.pdf 1.9 MB 2022-Mar-25
[pdf] Pravilnik o upisu studenata na studijskim programima GAF-a.pdf 5.3 MB 2021-Jun-28
[pdf] Pravilnik o uslovima i nacinu koriscenja sluzbenih vozila.pdf 172.7 KB 2021-Dec-21
[pdf] Pravilnik o uslovima i nacinu oslobadjanja placanja skolarina samofinansirajucih studenata GAFa Nis.pdf 2.5 MB 2023-Nov-07
[pdf] Pravilnik o zastiti podataka o licnosti.pdf 2.9 MB 2022-Jun-09
[pdf] Pravilnik raspodele NIO.pdf 169.7 KB 2020-Jun-10
[pdf] Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.pdf 2.0 MB 2023-Jan-31
[pdf] Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу.pdf 1.8 MB 2023-Mar-21
[pdf] Правилник о раду Иновационог центра Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.pdf 1.0 MB 2022-Oct-19
[pdf] Правилник о раду Центра за грађевинарство и архитектуру Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.pdf 2.3 MB 2022-Oct-19
[pdf] Правилник о раду Центра за унапређење квалитета Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу.pdf 1.2 MB 2022-Oct-19
45 Files - 0 Folders Total size: 94.6 MB  
Powered by AutoIndex PHP Script

Search Search:Login User Account:
Username:
Password: