Kad se ulogujete na studentski portal, kliknite na "Popunjavanje uplatnice", i onda uzmite mobilni i slikajte kako samo za Vas broj indeksa izgledaju uplatnice za prijavu ispita i za uplatu skolarine.

Ako sajtu pristupate sa mobilnog, napravite sceenshot uplatnice, na vecini mobilnih istovremeno Power+VolumeDown ili Home+VolumeDown.