2. obavestenje Urbanizam i odrzivi razvoj 2024

2. obavestenje Urbanizam i odrzivi razvoj 2024.pdf

Registracioni list_u eš e na LŠU.doc

Registracioni list za smestaj_HOTEL VRBAK.doc

Поштоване/и,
Позивамо вас на научно-стручну конференцију "УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ" - Јубиларну 20.летњу школи урбанизма, која се одржава у Новом
Пазару, у периоду од 9 до 11.маја 2024.г.


Теме:


    1. УРБАНИСТИЧКА ИСКУСТВА У 20 ГОДИНА ПРИМЕНЕ «ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ (ИЗГРАДЊИ)� �
    2. ОДРЖИВИ ГРАД БУДУЋНОСТИ
    3. ПОТРЕБНИ И ПОЖЕЉНИ ОБЛИЦИ И ПАРАМЕТРИ У УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА У НАС
    4. КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 21. ВЕК
    5. УЛОГА ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА У ДРЖАВНОМ СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИМАДо виђења у Пазару,Организациони одбор конференције