Otvoreni čas - Studentska radionica "The Hive : Student Edition”

U okviru predmeta “Crtež u arhitekturi 2”
organizovana je radionica za studente pod nazivom
"The Hive : Student Edition”.
Organizatori radionice su udruženje MedD i Građevinsko-arhitektonski fakulet u Nišu.
Početak radionice je 29.02.2023. kada će naše dve koleginice i članice MedD-a Milica i Tamara Petrović održati otvoreni čas za sve zaiteresovane.

Predavanje je od 14 časova, sala 103 (u terminu predavanja na predmetu “Crtež u arhitekturi 2”).

Ovim putem najavljujemo multidisciplinarnu izložbu u maju ove godine, u Nišu, u okviru događaja koji nosi naziv "The Hive : Echoes of a City in Ruin”,
a radionica za naše studente predstavlja pripremu za realizaciju i izlaganje radova.
Poziv za zaiteresovane će biti objavljen nakon predavanja.
U sklopu studentske radionice, najavljena su predavanja profesora sa Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Koordinatori ispred MedD-a:
Milica Petrović,
Tamara Petrović,
Nenad Tasić - osnivač MedD-a,
Uroš Kostić - direktor i osnivač MedD-a i
Stefan Milojković - osnivač MedD-a.

Koordinatori GAF-a:
dr Mirko Stanimirović, v. prof, predmetni nastavnik "Crtež u arhitekturi 2"
Milanka Vasić, saradnik na predmetu "Crtež u arhitekturi 2”