Najava - 10. naučno-stručni skup sa LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENU PROSTORA I NASELJA

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će jubilarni *10.* naučno-stručni skup sa međunarodnim
učešćem "LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA"
biti održan u periodu *od 17. do 19. oktobra 2024.* *godine* u Hotelu *Ana
Lux* u Pirotu.

Tradicionalno u okviru skupa biće prikazana i izložba PLANERSKA UMREŽAVANJA
5.

Pozivamo vas da rezervišete ove datume i uzmete učešće u ovom
naučno-stručnom skupu koji će organizovati Asocijacija prostornih planera
Srbije i Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet u saradnji sa Gradom
Pirotom.

Uskoro ćemo dostaviti i* I Informaciju* sa temama skupa, rokovima i ostalim
važnim detaljima.

Srdačan pozdrav,
Asocijacija prostornih planera Srbije