Poziv za konferenciju URBANA BEZBEDNOST I URBANI RAZVOJ 2024 | Beograd, 01.07.2024. - PRODUŽETAK ROKA ZA PREDAJU APSTRAKATA

UBUR__2024.pdf

01 Abstract_template_SRP+ENG.docx

Poštovane koleginice i kolege,

Želimo da Vas obavestimo da je rok za dostavljanje apstrakata za
konferenciju „URBANA BEZBEDNOST I URBANI RAZVOJ - UBUR 2024" produžen.
Novi datum za dostavljanje apstrakata je 01. maj 2024. Obaveštenje o
prihvatanju apstrakta poslaćemo u što kraćem roku.

Ljubazno Vas molimo da prosledite ovo obaveštenje sa prilozima (tekst
Poziva i forma apstrakta) Vašim koleginicama i kolegama, kao i
studentkinjama i studentima postdiplomskih studija. Detalje o postupku
pripreme i slanja možete pronaći na internet stranicama fakulteta
[https://fb.bg.ac.rs/2024/04/02/poziv-za-trecu-naucnu-konferenciju-o-urbanoj-bezbednosti-i-urbanom-razvoju-ubur-2024/
ili
https://www.arh.bg.ac.rs/2024/03/01/treca-naucna-konferencija-urbana-bezbednost-i-urbani-razvoj-01-07-2024-beograd/].

Zahvaljujemo se svim koleginicama i kolegama koji su do sada poslali
apstrakte i nadamo se i Vašem učešću na konferenciji UBUR 2024!

Podnošenje apstrakata i radova: ubur@fb.bg.ac.rs

Srdačan pozdrav,

U ime organizacionog odbora

UBUR 2024 konferencije

Prof. dr Svetlana Stanarević,

Rukovodilac konferencije ispred

Fakulteta bezbednosti u Beogradu