GNP 2024 – Produženje roka za slanje radova

Poštovane kolege,

Na zahtjev jednog broja autora, rok za slanje radova je produžen do *22.
januara.*

Detaljnije informacije, obavještenja i dalje instrukcije možete naći na
sajtu Konferencije: www.gnp.ucg.ac.me.

Za sva pojašnjenja, stojimo na raspolaganju.


Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor GNP 2024