GNP 2024 – Treći poziv za dostavu radova

From: "Organising Committee GNP 2024" <gnp.conference.2024@gmail.com>
To: "Organising Committee GNP 2024" <gnp.conference.2024@gmail.com>
Sent: Thursday, January 11, 2024 2:26:30 PM
Subject: PODSJETNIK: GNP 2024 – Treći poziv za dostavu radova

Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Građevinski fakultet Univerziteta
Crne Gore organizuje IX međunarodnu konferenciju *Građevinarstvo – nauka i
praksa GNP 2024* koja će se održati 5-9. 3. 2024. u Kolašinu.

S obzirom na to da 2024. godine proslavljamo 50 godina Univerziteta Crne
Gore, naša konferencija će biti jedan od značajnih događaja koji će
Univerzitet organizovati u godini jubileja. Neka to ujedno bude prilika za
slavljenje znanja i akademske saradnje, za razmjenu ideja, iskustava i
najnovijih dostignuća, kako u nauci, tako i u praksi na polju
građevinarstva.

Konferencija će obuhvatiti širok spektar tema ali s obzirom na to da se
2024. godine obilježava 45 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio
Crnu Goru, glavna tema Konferencije će biti: *Seizmički otporne
konstrukcije*. Time želimo da u focus stavimo najnovija istraživanja u
oblasti projektovanja i izgradnje seizmički otpornih objekata.

Program Konferencije obuhvatiće predavanja po pozivu, usmene i poster
prezentacije, okrugle stolove i prezentacije sponzora, a zvanični jezik je
engleski.

Srdačno vas pozivamo da pošaljete svoje radove i aktivno učestvujete u radu
Konferencije, kao i da podijelite ovu informaciju sa kolegama za koje
smatrate da mogu biti zainteresovani.

Detaljnije informacije, obavještenja i dalje instrukcije možete naći na
sajtu Konferencije: www.gnp.ucg.ac.me.

Za sva pojašnjenja, stojimo na raspolaganju.

Podsjećamo Vas da je rok za slanje kompletnog rada *15. januar.*

 Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor GNP 2024