The Hive - Student Edition 26-28. april

U okviru predmeta “Crtež u arhitekturi 2” započeta je saradnja našeg fakulteta i udruženja Medd u formi studentske radionice “The Hive - Student Edition”.
Nakon priprema u toku semestra, studenti će u okviru praktične nastave učestvovati u realizaciji događaja "The Hive - Echoes of a City in Ruin”.
Udruženje Medd je već objavilo poziv za učešće na trodnevnoh radionici u Naučno tehnološkom parku u Nišu, 26-28. aprila 14-20h.
Studenti koji pohađaju predmet “Crtež 2”  i ostali zaiteresovani se mogu prijaviti za učešće ovde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyAC_Fi0k0gFPpAsIPgD0mUFumL2dQ-tWg9OCKt5nWdWmi-w/viewform?usp=sf_link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyAC_Fi0k0gFPpAsIPgD0mUFumL2dQ-tWg9OCKt5nWdWmi-w/viewform?usp=sf_link>
ili preko sajta naše radionice:
https://wireframe22.wixsite.com/crtez2/prijava <https://wireframe22.wixsite.com/crtez2/prijava>

Portal za prijavu je otovoren do 20. aprila u 12 časova.