Poziv za konferenciju URBANA BEZBEDNOST I URBANI RAZVOJ 2024

UBUR__2024.pdf

01 Abstract_template_SRP+ENG.docx

 

Poštovane koleginice i kolege,

U ime Organizacionog odbora, pozivamo Vas i Vaše koleginice i kolege da
učestvujete na trećoj po redu naučnoj konferenciji „URBANA BEZBEDNOST I
URBANI RAZVOJ - UBUR 2024", koja će se održati 01.07.2024. godine na
Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Konferencija obuhvata veliki broj tema iz oblasti studija bezbednosti,
urbanizacije bezbednosti, urbanog razvoja i sa tim povezanog digitalnog
razvoja.

Konferencija je na srpskom jeziku, a učešće je besplatno.

Svi primljeni radovi prolaze proces dvostruke recenzije. Radovi koji
prođu ovaj proces biće objavljeni u zborniku radova sa konferencije sa
odgovarajućim ISBN i DOI brojem, a njihovi apstrakti u knjizi apstrakata
sa konferencije sa odgovarajućim ISBN brojem.

Podnošenje apstrakata i radova: ubur@fb.bg.ac.rs

Ljubazno Vas molimo da prosledite ovaj poziv sa prilozima (tekst Poziva
i forma apstrakta) Vašim koleginicama i kolegama, kao i studentkinjama i
studentima postdiplomskih studija.

Nadamo se Vašem učešću na konferenciji UBUR 2024!

U ime organizacionog odbora
UBUR 2024 konferencije
Prof. dr Svetlana Stanarević,
Rukovodilac konferencije ispred
Fakulteta bezbednosti u Beogradu