10. naučno stručni skup LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA

Tehnicko uputstvo za pisanje rada Pirot 2024.doc

I Info_Pirot_2024_APPS.pdf


Poštovani,

*Asocijacija prostornih planera Srbije* i *Univerzitet u Beogradu –
Geografski fakultet*, u saradnji sa Privrednom komorom Pirot i Gradom
Pirotom, organizuju jubilarni deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim
učešćem *„LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”*,
Pirot, *17 – 19. oktobar 2024. godine*.

Tradicionalno prva tema skupa razmatra *Pravni, metodološki i
institucionalni okvir planiranja i uređenja prostora i naselja*. Skup će
pružiti bolji uvid u složenost planiranja i uređenja prostora, ističući
važnost uspostavljanja čvrstih pravnih, metodoloških, i institucionalnih
temelja. Učesnici će imati priliku da raspravljaju o najnovijim trendovima
i izazovima u oblasti planiranja i uređenja prostora i naselja, kao i o
potrebi za inovativnim pristupima koji bi omogućili održiv razvoj i bolje
upravljanje urbanim i ruralnim prostorima.

Druga ključna tema naučno-stručnog skupa će biti *Povezivanje lokalnih
samouprava kao osnov razvoja*, sa posebnim fokusom na iskorištavanje
prirodnih i kulturnih vrednosti kao osnove za povezivanje, potencijal
turizma i ekonomskih aktivnosti u promovisanju lokalnog razvoja,
demografskih i socijalnih potencijala, kao i izazova, te značaja zaštite
životne sredine kroz transgraničnu saradnju. Ova tema naglašava važnost
kolektivnog delovanja i saradnje između različitih nivoa vlasti i sektora
kako bi se ostvarili održivi razvojni ciljevi.

Konačno, skup će se baviti i *Izazovima prostornog i urbanističkog
planiranja lokalnog nivoa - novi horizonti*, uključujući upravljanje
urbanim razvojem, prostorno planerski aspekti energetske tranzicije
lokalnih zajednica, te kako savremene tehnologije mogu doprineti
unapređenju lokalnog razvoja. Ovaj segment će osvetliti nove perspektive i
pristupe u planiranju koje su ključne za adresiranje specifičnih potreba i
izazova na lokalnom nivou.
Takođe, posebna pažnja će biti posvećena *radovima mladih istraživača*,
pružajući im platformu za predstavljanje njihovih inovativnih ideja i
projekata koji mogu doprineti daljem razvoju ove vitalne oblasti.


Očekujemo zanimljive diskusije i razmenu iskustava koja će obogatiti znanje
i prakse svih učesnika.

Paralelno sa naučno-stručnim skupom prirediće se i izložba *Planerska
umrežavanja 5*, gde će planerske kuće iz Srbije i okruženja, imati priliku
da predstave planske dokumente svih nivoa koji su usvojeni (ili su u fazi
nacrta) u periodu od 2022. do 2024. godine.


Pozitivna iskustva sa prethodnih devet skupova predstavljaju odličan osnov
za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema, pozivamo Vas da uzmete
učešće na našem jubilarnom skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj
realizaciji i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju
afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i naselja ali i
ukupnog razvoja lokalne samouprave.

*TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA*

*I  PRAVNI, METODOLOŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA
PROSTORA I NASELJA*
*II  POVEZIVANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA KAO OSNOV RAZVOJA*
       - PRIRODNE I KULTURNE VREDNOSTI KAO OSNOV POVEZIVANJA
       - TURIZAM I EKONOMSKE AKTIVNOSTI
       - DEMOGRAFSKI I SOCIJALNI POTENCIJALI I OGRANIČENJA RAZVOJA
       - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE KROZ TRANSGRANIČNU SARADNJU

*III  IZAZOVI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA LOKALNOG NIVOA - NOVI
HORIZONTI *       - UPRAVLJANJE URBANIM RAZVOJEM (politike građevinskog
zemljišta u gradovima; upravljački modeli i mehanizmi; uređenje grada i
kvalitet građene sredine; vizuelno zagađenje, svetlosno zagađenje...)
      - PROSTORNO PLANERSKI ASPEKTI ENERGETSKE TRANZICIJE LOKALNIH
ZAJEDNICA
      - UPOTREBA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA U UNAPREĐENJU LOKALNOG RAZVOJA
*IV  RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA*

*ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA*

Rok za prijavu teme sa apstraktom *29.04.2024.* godine.
Rok za slanje finalne verzije rada *05.07.2024.* godine.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom i radove obima do 6 A4 strana
slati na adresu *office@apps.org.rs <office@apps.org.rs>*
Tehničko uputstvo za pripremu apstrakta i radova se nalazi u prilogu.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće
biti štampani.

Više informacija možete pronaći na web adresi Asocijacije *www.apps.org.rs*
<http://www.apps.org.rs/>.