Предавање дописног члана САНУ Владана Девеџића „ChatGPT” – у среду, 31. маја, у 11 сати

Поштовани ,


Predavanje dopisnog clana SANU Vladana Devedžica.pdf

Предавање дописног члана САНУ Владана Девеџића „ ChatGPT ” биће одржано у среду, 31. маја, у 11 сати, у Свечаној сали САНУ. Оно представља увод је у циклус предавања „Вештачка интелигенција“, који је предвиђен за јесен 2023. године у САНУ.ChatGPT је чет - бот који је развила компанија OpenAI користећи технологије вештачке интелигенције (Artificial Intelligence, AI) и који је објављен у новембру 2022. Чим је објављен, изазвао је огромно интересовање не само научних и стручних кругова, већ и најшире јавности, јер представља изутетно моћну апликацију за обраду природног језика – омогућује корисницима да воде разговоре са њим у природном језику, одговара на питања, преводи текстове из једног у други природни језик, помаже у решавању врло разноврсних и комплексних задатака, пише есеје и поезију на задате теме, генерише програмски код и још много тога другог.ChatGPT је направљен на бази тзв. великих језичких модела ( Large Language Models , LLMs ) GPT -3.5 и GPT -4компаније OpenAI и затим фино подешен коришћењем тзв. надгледаних техника машинског учења и учења са поткрепљењем (подстицајем) које су познате у AI .Циљ овог предавања је трострук:

* Да на питак и лако разумљив начин представи основне идеје LLMs на којима се заснива ChatGPT , технологије AI које су омогућиле имплементацију LLMs , њихове предности и недостатке, као и актуелно стање у развоју тих технологија.

* Да кроз директну демонстрацију рада са ChatGPT -ем пружи увид у његове могућности у истраживачком и креативном раду у одабраним доменима, осветљавајући неке мало познате детаље те апликације.

* Да кроз критички осврт укаже на технолошке, пословне и шире друштвене промене до којих је довела појава ChatGPT -а, као и на потенцијалне импликације даљег развоја LLMs и AI уопште.Директан пренос може се пратити путем линка [ https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/ | https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/ ] .

Predavanje dopisnog clana SANU Vladana Devedžica.pdf