Konkurs za obavljanje stručne prakse u kompaniji "Millennim team"

Univerzitet u Nišu obaveštava studente završne godine studija Građevinsko-arhitektonskog fakulteta na smerovima: Putevi i železnice i Hidrotehnika, da Kompanija „Millennim team“ oglašava potrebu za praktikantima u Resoru izgradnje i Sektoru ekologije – Projekata „Čista Srbija“.

Konkurs je otvoren do 14.07.2023.godine.

Prijave slati na: posao@millenniumteam.rs

Formular_za_oglasavanje_Praktikant na projektu Čista Srbija - hidrotehnika.doc

Formular_za_oglasavanje_Praktikant na projektu Čista Srbija - putevi i žel...eznice UNI

 

Izvor: Univerzitet u Nisu www.ni.ac.rs