Конкурс за доделу награда Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације

Privredna komora dopis fakultetima.pdf

Obrazac - podaci o kandidatima.doc

 

К О Н К У Р С

за доделу годишњих награда Привредне коморе СрбијеНаграде за докторске дисертације студената ф акултета у школској 2021 /2022 . години

са темама из области привреде

( радови одбрањени у периоду од 01.10.202 1 . до 30.09.202 2 . )Додељује се 10 наград а за докторске дисертације.Предлоге за награде подноси Факултет .

Иницијативу за подношење предлога факултету могу покренути институт , привредни субјекат , друге организације и појединци .

Електронска пошта: [ mailto:naucni.radovi@pks.rs | naucni.radovi@pks.rs ]

Контакт телефон : 063/822-9767 .

Пријаве на конкурс потребно је доставити најкасније до 22 . 0 9 . 2023 . године до 16:00 часова

Привредној комори Србије-Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12 (канц.20 2 ) - за Конкурс -Награде се додељују у виду диплома и новчаних награда . Одлуке о додели награда донос и стручни Жири .

Начини подношења пријава и садржај одређени су Одлуком о додели награда која се , као и све потребне информације , могу добити у Привредној комори Србије-Привредној комори Београда , Кнеза Милоша 12, или преко наведеног броја телефона.

Срдачан поздрав,
        
        


        


        

        Регионална привредна комора

Нишавског, Пиротског и Топличког управног округаСаша Матејић

Помоћник директора

Координатор Сектора индустријеT: +381 18 255 668

М: +381 65 443 6000

E: [ mailto:sasa.matejic@pks.rs | sasa.matejic@pks.rs ]

Добричка 2 | 18000 Ниш | [ https://nis.pks.rs/ | https://nis.pks.rs ] [ https://www.pks.rs/ | www.pks.rs ]