Nаgrаdni коnкurs zа idејnо rеšеnjе plакаtа nа tеmu prоmоciје zdrаvljа i zdrаvih stilоvа živоtа

Obaveštenje o nagradnom konkursu (1).docx
poster nagradni konkurs 2023 final.pdf
Prijava za nagradni konkurs.docx
Saglasnost za obradu podataka o ličnosti.docx
 
 
 
 
 
 
Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Centar za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" raspisuje nagradni konkurs za idejno rešenje plakata na temu promocije zdravlja i zdravih stilova života. Radovi treba da istaknu prednosti zdravlja i zdravih stilova života kako za pojedinca tako i za celokupno društvo, a mogu biti delo jednog ili više autora. Rok za slanje radova je 20.novembar, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije [ https://donjuan.gaf.ni.ac.rs/public/www.batut.org.rs | www.batut.org.rs ] do kraja 2023. godine. Najbolji radovi biće korišćeni za izradu promotivnih i zdravstveno vaspitnih materijala, a konkursom su predviđene i novčane nagrade i to:


Prva nagrada u iznosu od 60.000 dinara


Druga nagrada u iznosu od 50.000 dinara


Treća nagrada u iznosu od 40.000 dinara i


9 pratećih nagrada u iznosu od po 15.000 dinara.​

U prilogu vam šaljemo obaveštenje o nagradnom konkursu sa detaljnim propozicijama za učešće, poster - plakat konkursa kao i prijavni list za konkurs i obrazac saglasnosti za obradu podataka o ličnosti. Sve informacije u vezi sa konkursom možete naći na sledećem linku [ https://www.batut.org.rs/index.php?content=2711 | https://www.batut.org.rs/index.php?content=2711 ]


Očekujemo učešće vaših studenata kao i ranijih godina, a dodatne informacije možete dobiti telefonom 011/2684 566/lokal 178 radnim danima od 9 do 14 sati (Tatjana Šljivar) ili putem mejla: [ mailto:tatjana_nov@yahoo.com | tatjana_nov@yahoo.com ] (u kopiji [ mailto:jelena_gudelj@batut.org.rs | jelena_gudelj@batut.org.rs ] ).

Sa poštovanjem,


Centar za promociju zdravlja


Institut za javno zdravlje Srbije


"Dr Milan Jovanović Batut"