KONKURS ZA IDEJNO URBANISTIČKO REŠENJE KOMPLEKSA „7. JULI“ NA KARAĐORĐEVOM BRDU U PARAĆINU

U organizaciji Opštine Paraćin i Katedre za urbanizam i prostorno planiranje Građevinsko –arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu u letnjem semestru šk. 2022/2023. godine okviru predmeta Urbanizam IV na VI semestru integrisanih akademskih studija studijskog programa Arhitektura realizovan je Konkurs za Idejno urbanističko rešenje kompleksa „7. juli“ na Karađorđevom brdu u Paraćinu.ODLUKA ŽIRIJA STUDENTSKOG KONKURSA ZA IDEJNO URBANISTIČKO REŠENJE KOMPLEKSA „7. JULI“ NA KARAĐORĐEVOM BRDU U PARAĆINU

Na sastanku Žirija održanom 26.06.2023. nagrade su dodeljene sledećim sudentima:

1. NAGRADU dobio je rad studenata Jana Stanković¸ Boško Živković i Luka Slavić
2. NAGRADU dobio je rad studenata Predrag Ristić, Nataša Mitić, Anja Otović i Veljko Jovanović
3. NAGRADU dobio je rad studenata Mina Stojanović, Nevena Simić, Hristina Radojlović i Jelena Stanković

Mentori: Dr Ivana Bogdanović Protić, vanredni profesor, saradnici: Dr Milica Ljubenović, docent, MSC Magdalena Slavković, MSC Mihailo Mitković i saradnik Nikola Stojiljković.


Žiri:
1. Dr Ivana Bogdanović Protić, vanredni profesor, predsednik komisije, Građevinsko-arhitektonski fakultet univerziteta u Nišu,

2. Dr Miomir Vasov, redovni profesor, prodekan za nauku, Građevinsko-arhitektonski fakultet univerziteta u Nišu,

3. Dr Milica Ljubenović, docent, Građevinsko-arhitektonski fakultet univerziteta u Nišu,

4. Đorđe Branković, diplomirani inženjer građevine, Tehnički direktor projektantskog biroa Duo Pro inženjering,

5. Biljana Janićijević, diplomirani inženjer arhitekture, Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove


U Paraćinu, 26.06.2023. godine