Poslednji poziv zaučešće na seminaru Niskogradnja i saobraćaj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Ostalo je svega još nekoliko dana do početka velikog regionalnog
seminara *Niskogradnja i saobraćaj 2023* <http://putplus.rs/index.php>.

NIskogradnja i saobraćaj 2023 <http://putplus.rs/index.php>

Interesovanje stručne javnosti za ovaj skup je izuzetno veliko pa
pozivam one koji se još uvek nisu prijavili da nam se pridruže i
upotpune kompletan događaj.

U prilogu je program seminara a na linku putplus.rs/prijave2023.php
<http://putplus.rs/prijave2023.php> možete naći informacije o
prijavljivanju.

 

Niskogradnja i saobraćaj 2023.pdf