Predlozi načina vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju (državne mature) za upis na studije počevši od šk. 2024/2025. godine

GAF Niš - SP Arhitektura.pdf

GAF Niš - SP Građevinarstvo.pdf

GAF Niš - SP Upravljanje projektima u graditeljstvu.pdf