GNP 2024 – Prvi poziv za dostavu radova

Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Građevinski fakultet Univerziteta
Crne Gore organizuje IX međunarodnu konferenciju Građevinarstvo – nauka
i praksa GNP 2024 koja će se održati 5-9. 3. 2024. u Kolašinu.

S obzirom na to da 2024. godine proslavljamo 50 godina Univerziteta Crne
Gore, naša konferencija će biti jedan od značajnih događaja koji će
Univerzitet organizovati u godini jubileja. Neka to ujedno bude prilika
za slavljenje znanja i akademske saradnje, za razmjenu ideja, iskustava
i najnovijih dostignuća, kako u nauci, tako i u praksi na polju
građevinarstva.

Konferencija će obuhvatiti širok spektar tema ali s obzirom na to da se
2024. godine obilježava 45 godina od razornog zemljotresa koji je
pogodio Crnu Goru, glavna tema Konferencije će biti: Seizmički otporne
konstrukcije. Time želimo da u focus stavimo najnovija istraživanja u
oblasti projektovanja i izgradnje seizmički otpornih objekata.

Program Konferencije obuhvatiće predavanja po pozivu, usmene i poster
prezentacije, okrugle stolove i prezentacije sponzora, a zvanični jezik
je engleski.

Srdačno vas pozivamo da pošaljete svoje radove i aktivno učestvujete u
radu Konferencije, kao i da podijelite ovu informaciju sa kolegama za
koje smatrate da mogu biti zainteresovani.

Detaljnije informacije, obavještenja i dalje instrukcije možete naći na
sajtu Konferencije: www.gnp.ucg.ac.me.

Za sva pojašnjenja, stojimo na raspolaganju.


Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor GNP 2024