Startap doručak specijal sa Vesnom Bengin

Startap doručak specijal sa Vesnom Bengin

„Pomeranje naučnih, ljudskih i tehnoloških granica, priča uspeha ANTARES-a i BioSens-a“Tokom razgovora sa prof. dr Vesnom Bengin , suosnivačem Instituta BioSens, članicom Upravnog odbora Instituta od njegovog osnivanja 2015. i rukovodiocem projekta ANTARES, ispričaćemo neka od najvažnijih postignuća, kao i put razvoja u tržišno orijentisan vodeći evropski centar naučne izvrsnosti sa jedinstvenim multidisciplinarnim istraživačkim pristupom digitalnoj transformaciji poljoprivrede. Zato, budite sa nama u novom izdanju Startap doručak specijala . koji zajednički organizuju [ https://euinfo.civicatalyst.org/civicrm/mailing/url?u=11628&qid=1009450 | Naučno-tehnološki park u Nišu ] i [ https://euinfo.civicatalyst.org/civicrm/mailing/url?u=11629&qid=1009450 | EU info kutak Niš ] u sredu 24. maja od 11 časova na Naučno-tehnološkom parku u Nišu (Aleksandra Medvedeva 2a / Motorola sala).

[ https://euinfo.civicatalyst.org/civicrm/mailing/url?u=11630&qid=1009450 | Institut BioSens ] je istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, koji se fokusira na multidisciplinarna naučna istraživanja naprednih informaciono-komunikacionih tehnologija i njihove primene u biosistemima, prvenstveno poljoprivredi. Institut primenjuje sinergijski pristup istraživanju u nekoliko pravaca: mikrotehnologija i nanotehnologija, mikrofluidika, nauka o materijalima, masovna spektrometrija, robotika, biosenzori, metamaterijali i druge srodne oblasti fokusiraju se na razvoj novih senzorskih rešenja za prikupljanje poljoprivrednih podataka, dok se istraživanja u oblasti daljinske detekcije bave analizom slika koje dolaze iz izvora poput satelita i dronova. Da bi se prikupljeni podaci razumeli i ispravno interpretirali, fokus se stavlja na oblasti veštačke inteligencije, analitike velikih podataka, mašinskog i dubokog učenja, u cilju davanja preporuka za optimizaciju poljoprivredne proizvodnje. Istovremeno, sprovode se istraživanja biosistema, posebno u oblasti biodiverziteta, aerobiologije, alternativnih proteina i preciznog uzgoja.

Projekat ANTARES ima posebnu ulogu u razvoju Instituta BioSens, a to je prepoznala Evropska komisija koj je ovaj projekat rangirala kao prvi u celom Horizon 2020 Teaming pozivu. Sa budžetom od 30 miliona evra koji su zajednički uložile Evropska unija i Republika Srbija, projekat ANTARES je najveća pojedinačna investicija ikada u srpsku nauku, koja obuhvata kako kapitalna ulaganja u istraživačku infrastrukturu tako i ljudske resurse Instituta . Pored naučne izvrsnosti, ANTARES projekat se fokusira i na razvoj novih politika koje će podstaći napredak naučno-istraživačke zajednice u Srbiji i ekonomski rast u čitavom regionu.

Učešće na događaju je besplatno uz obaveznu prijavu putem [ https://euinfo.civicatalyst.org/civicrm/mailing/url?u=11631&qid=1009450 | prijavnog formulara ]

Događaj se organizuje uživo u Naučno-tehnološkom parku za sve zainteresovane, dok će nedelju dana nakon održavanja snimak biti dostupan na Youtube kanalima organizatora.

Kako bi u [ https://euinfo.civicatalyst.org/civicrm/mailing/url?u=11632&qid=1009450 | Evropskoj godini poslovnih veština ] pokrenuli teme od važnosti za unapređenje poslovnih veština i jačanje konkurentnosti kompanija, EU info kutak Niš i Naučno-tehnološki park u Nišu pokrenuli su specijalno izdanje Startap doručka. Evropska komisija je 2023. proglasila godinom poslovnih veština kako bi se podstaklo kontinuirano obrazovanje i osnažili ljudi i kompanije da doprinesu zelenoj i digitalnoj tranziciji, podržavajući inovacije i konkurentnost.

O PREDAVAČU:

Prof. dr Vesna Bengin je suosnivač Instituta BioSens, članica Upravnog odbora Instituta od njegovog osnivanja 2015. godine i rukovodilac projekta ANTARES. Profesorka Bengin dobitnica je najviših priznanja u nastavi i istraživanju: redovni je profesor na Odeljenju za fiziku Univerziteta u Novom Sadu, kao i naučni savetnik (glavni istraživač) kog je izabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Takođe ima titulu izvanrednog profesora na Univerzitetu Stellenbosch u Južnoj Africi, kao i poziciju gostujućeg profesora na Univerzitetu u Pensilvaniji (UPENN), SAD. Po pozivu Evropske komisije, radila je i kao mid-term evaluator celokupnog intervladinog okvirnog programa COST (Co-operation in Science and Technology) finansiranog od strane Evropske komisije sa približno 300 miliona evra.

Doktorirala je 2006. godine na Univerzitetu u Novom Sadu u oblasti elektronike i mikrotalasne tehnike, autor je preko 100 naučnih radova. Vodila je ili učestvovala u brojnim projekatima iz programa Evropske Unije, Horizont2020 i FP7, uključujući projekat InnoSense kroz koji je oformila laboratoriju za nano i mikroelektroniku koja je i danas jedna od najznačajnijih u ovoj oblasti u regionu i predstavlja osnovnu bazu naučnih istraživanja na Institutu.

Dobitnica je većeg broja međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja, kao što su specijalna nagrada Evropske komisije Marie Curie Actions for an Innovative Europe: Excellence, mobility and skills for researchers, nagrada za izuzetne žene u nauci i tehnologiji She's Mercedes kompanije Mercedes-Benz, Povelja Kapetan Miša Anastasijević za međunarodne naučnoistraživačke projekte i afirmaciju nauke u Srbiji i brojnih drugih.