Projekat SECURE Centra za promociju nauke R. Srbije

Dragi istraživači, nedavno je sa radom započela nova inicijativa mreže evropskih partnerskih organizacija, projekat SECURE, čiji je glavni fokus na razvoju novih pristupa u osnaživanju istraživača i naučnika na njihovom karijernom putu.
Tokom svog dvogodišnjeg trajanja, projekat će proizvesti sopstveni okvir za bavljenje aktuelnim problemima sa kojima se većina istraživača u karijeri danas susreće, kao i implementirati tri pilot programa za testiranje inovativnih modela za stvaranje održivijih karijera.
Projekat traži načine za efikasno prevazilaženje prekarnosti, nesigurnosti i neizvesnosti u karijerama istraživača i naučnika, kao i modele za poboljšanje šansi za napredovanje u karijerama koje će biti održive.
Pozivamo Vas da pratite i istražite zvanične stranice projekta SECURE: SECURE Website , SECURE Twitter , SECURE LinkedIn