Otvaranje V Međunarodne izložbe savremenog stanovanja - Housing 23

Učesnici Međunarodne izložbe savremenog stanovanja - Housing 23 opisali su savremeno stanovanje u pet reči na maternjem jeziku. Video je u prilogu.

 

 

Atmosfera sa otvaranja pete Međunarodne izložbe savremenog stanovanja - Housing 23