Konačne rang liste kandidata za upis u I godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu u školskoj 2023/24. godini
prvi upisni rok - drugi krug

Građevinarstvo

Upravljanje projektima u graditeljstvu

Arhitektura.rom