Gostujuća predavanja na GAF

Dr Esin Bölükbaş Dayı sa Antalya Bilim University u Turskoj
održaće dva gostujuća predavanja na našem fakultetu

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovim predavanjima!