Konferencija INDIS2023 - II saopštenje

iNDiS 2023 Drugo saopstenje.pdf

 

Poštovane kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na 16. Međunarodnu naučnu
konferenciju „iNDiS 2023” koja će se održati 16 – 17. novembra 2023.
godine. Ovogodišnja Konferencija održaće se u predivnom ambijentu Hotela
Fruške Terme <https://www.frusketerme.com/>. Konferencija iNDiS ima
tradiciju dugu 47 godina i do sada se održavala u kontinuitetu na svake
tri godine. Od ove godine, Konferencija će se organizovati svake druge
godine.

Rok za slanje rezimea radova je produžen do 14.07. (30.06.). Rezime
možete poslati preko EasyChair sistema ovde
<http://easychair.org/conferences/?conf=indis2023>.

Sve informacije o Konferenciji dostupne su u Drugom saopštenju koje se
nalazi u prilogu ovog mail-a, kao i na internet prezentaciji
Konferencije <https://indis.gradjevinans.net/>. Za dodatna pitanja,
slobodno kontaktirajte naš Organizacioni odbor.

Očekujemo vas u što većem broju u novembru na Fruškoj gori, uz razmenu
novih iskustava i saznanja u oblastima planiranja, projektovanja,
izgradnje i obnove graditeljstva.

Srdačan pozdrav,

Organizacioni odbor Konferencije „iNDiS 2023”

--


    iNDiS2023

16th International Scientific Conference

Hotel Fruške Terme | 16-17 November 2023

Planning, Design, Construction and Building Renewal

        

        
        

        
emailAddress

        indis@uns.ac.rs <mailto:indis@uns.ac.rs>
website

        https://indis.gradjevinans.net/ <https://indis.gradjevinans.net/>
address

        Fruške terme, Novi Sad, Serbia <https://goo.gl/maps/ADUdX19Zx6KtX56DA>