Dekanat

Dekan fakulteta
Prof. dr Petar Mitković
dekan@gaf.ni.ac.rs
Prodekan za nastavu i studentska pitanja za studijske programe iz oblasti Arhitekture
Prof. dr Slaviša Trajković
slavisa.trajkovic@gaf.ni.ac.rs
Prodekan za nastavu i studentska pitanja za studijske programe iz oblasti Građevinarstva
Prof. dr Slaviša Trajković
slavisa.trajkovic@gaf.ni.ac.rs
Prodekan za naučno-istraživački i stručni rad
Prof. dr Miomir Vasov
miomir.vasov@gaf.ni.ac.rs
Direktor instituta
Prof. dr Miomir Vasov
miomir.vasov@gaf.ni.ac.rs
Kontakt: +381 18 588 202 (tehnički sekretar dekanata)