ARHITEKTURAARHITEKTURA

DOKTORSKE STUDIJEDOKTORSKE STUDIJE

3 godine 180 ECTS

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJEDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

AKREDITOVANE STUDIJEAKREDITOVANE STUDIJE

2 godine 120 ECTS

PROJEKTANTSKIPROJEKTANTSKI

KONSTRUKTIVNIKONSTRUKTIVNI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJEOSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

AKREDITOVANE STUDIJEAKREDITOVANE STUDIJE

3 godine 180 ECTS

GRAĐEVINAGRAĐEVINA

DOKTORSKE STUDIJEDOKTORSKE STUDIJE

3 godine 180 ECTS

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJEDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

AKREDITOVANE STUDIJEAKREDITOVANE STUDIJE

2 godine 120 ECTS

SAOBRAĆAJNICESAOBRAĆAJNICE

HIDROTEHNIKAHIDROTEHNIKA

KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJEOSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

AKREDITOVANE STUDIJEAKREDITOVANE STUDIJE

3 godine 180 ECTS