Table 5.2 Schedule of courses per semester and year on doctoral studies - DOS HYDROINFORMATICS

 

No

Course code

Course name

Semester

Course status

Active teaching classes

ECTS

L

P

OTT

First year

1.

DH11

Scientific research method

1

M

3

0

0

4

2.

DH12

Elective course of unit 1

1

EU

4

0

0

10

3.

DH13

Elective course of unit 2

1

EU

4

0

0

10

4.

DH14

Study and research 1

1

M

0

0

9

6

5.

DH212a

First elective course of unit 3

2

EU

4

0

0

10

6.

DH212b

Second elective course of unit 3

2

EU

4

0

0

10

7.

DH23

Study and research 2

 

2

M

0

0

12

10

Total active classes and credits per year

19

0

21

60

Second year

8.

DH3123а

First elective course of unit 4

3

EU

4

0

0

10

9.

DH3123b

Second elective course of unit 4

3

EU

4

0

0

10

10.

DH3123v

Third elective course of unit 4

3

EU

4

0

0

10

11.

DH41

PhD thesis - study and research 1

4

M

0

0

30

30

Total active classes and credits per year

12

0

30

60

Third year

12.

DH51

PhD thesis - study and research 2

5

M

 

 

30

30

13.

DH61

PhD thesis - study and research 3

6

M

 

 

10

10

14.

DH62

PhD thesis - realization and defense of thesis

6

M

 

 

 

20

Total active classes and credits per year

0

0

40

60

Total active classes and credits per year on doctoral studies

 

 

 

180

 

Напомена:

1.      Трајање студија је 3 године и 180 бодова

2.      Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама

3.      Укупно предавања на свим годинама  минимум 15 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе

4.      Трећа година може бити само студијски истраживачки рад

5.      Број бодова по години минимум 60