SPISAK KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U NIŠU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GOD. NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA ARHITEKTURA, GRAĐEVINARSTVO I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRADITELJSTV

SPISAK KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U NIŠU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GOD. NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA ARHITEKTURA, GRAĐEVINARSTVO I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRADITELJSTVU.

SVE UOČENE NEPRAVILNOSTI KANDIDATI MOGU PRIJAVITI STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA U TERMINU PRE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA (PONEDELJAK 26. JUN / UTORAK 27. JUN 2023., OD 9:00h DO 09:45h).