"BIM za sve" konferencija

AUTODESK Gold partner PMO doo vas poziva na skup “BIM za sve” - Od koncepta do gotovog projekta i dokumentacije korišćenjem Autodesk'ovih BIM alata

View this email in your browser (https://mailchi.mp/70687e7df3e8/bim-za-sve-konferencija-hotel-nais-ni?e=dd3c364774)

AUTODESK Gold partner PMO d.o.o. Beograd vas poziva da prisutstvujete skupu,


** “BIM za sve”
------------------------------------------------------------


** Od koncepta do gotovog projekta i dokumentacije korišćenjem Autodesk BIM softverskih alata
------------------------------------------------------------


** – Upoznajte mogućnosti Autodesk 3D alata i primere iz prakse –
------------------------------------------------------------


** Utorak, 31.10.2023 u 10:30 časova
------------------------------------------------------------


** Hotel NAIS Niš (Autoput Beograd-Niš)
------------------------------------------------------------

Želja nam je da vam, u saradnji sa našim partnerima, predstavimo mogućnosti Autodesk 3D softverskih alata i klaud servisa za projektovanje i saradnju u okviru tima i/ili timova, bez obzira na lokaciju.


** Prisutni učesnici dobijaju 50% popusta za obuku za Autodesk Revit, za svoju firmu.
------------------------------------------------------------


** Popust se odnosi na jednu grupu do 5 polaznika. Popust se odnosi na jednu grupu po firmi bez obzira na to koliko osoba iz firme prisustvuje skupu.
------------------------------------------------------------

REGISTRUJTE SE (https://pmo.us21.list-manage.com/track/click?u=d3071ffb6b4ad0509f3df91f9&id=dee1132ef4&e=dd3c364774)


** Sadržaj konferencije
------------------------------------------------------------


** 10:00 do 10:30 - Registracija učesnika
------------------------------------------------------------


** 10:30 do 10:45
------------------------------------------------------------


** Otvaranje - Svetislav Jelenić, PMO Beograd
------------------------------------------------------------


** 10:45 do 11:30
------------------------------------------------------------


** Autodesk Forma i AEC Collection - od koncepta do projekta - Dušan Filipović, PMO Beograd
------------------------------------------------------------


** 11:30 do 12:00
------------------------------------------------------------


** Iskustva iz prakse - Milica Voštić, ATI Project
------------------------------------------------------------


** 12:00 do 12:30
------------------------------------------------------------


** Analiza tenderske dokumentacije i provera izvodljivosti objekta, upotrebom AEC Collection i ACC - LOTEX Group
------------------------------------------------------------


** Pauza
------------------------------------------------------------


** 12:30 do 12:45 Pauza + live demo
------------------------------------------------------------

Za vreme pauze, uz kafu i osveženje, moćie ćete da su upoznate sa svim Autodesk proizvodima koji su deo prezentacije, kao i sa LINEAR alatima, koji unapređuju mogućnosti rada u Revit okruženju u segmentu projektovanja MEP sistema.


** 12:45 do 13:15
------------------------------------------------------------


** Kolaboracija na projektu i izrada projektne dokumentacije upotrebom Autodesk Construction Cloud i AEC Collection - Marija Đokić i Dušan Filipović - PMO
------------------------------------------------------------


** 13:15 do 13:45
------------------------------------------------------------


** Organizacija i vođenje projekta uz pomoć Autodesk Construction Cloud, na primeru projekta rekonstrukcije aerodroma u Senegalu - Aleksandar Vučković, NEO Aerodromes
------------------------------------------------------------


** 13:45 do 14:15
------------------------------------------------------------


** Naše iskustvo sa Autodesk License Compliance - SPREG Aranđelovac
------------------------------------------------------------


** 14:15 do 14:30 - Zatvaranje skupa
------------------------------------------------------------


** 14:30 - Koktel + live demo