Poziv na događaj: Srbija zemlja nauke, zemlja inovacija

 

Agenda - Dani nauke - 11.10.23..pdf

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se pridružite početku projekta "Srbija zemlja nauke, zemlja inovacija" iniciranog od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovaciju, koji u sredu 11. oktobra startuje iz Naučno-tehnološkog parka Niš! Ovaj projek a t ima za cilj podizanje svesti o značaju ulaganja u nauku, tehnološki razvoj i inovacije, kao i potencijalu koji one nose za našu zemlju.Šta možete očekivati?

    * Uvid u najnovije inicijative, programe podrške, izvore finansiranja, poreske olakšice, resurse i infrastrukturu istraživačkog i inovacionog ekosistema koji su stalno dostupni u okviru relevantnih institucija.
    * Demonstracije i prezentacije najnovijih inovacija i naučnih otkrića.
    * Mogućnost da se povežete sa ključnim osobama iz oblasti nauke i tehnologije.Fond za inovacionu delatnost, Fond za nauku i Centar za promociju nauke, tokom Dana nauke i inovacija organizovaće aktivnosti sa kvalitetnim sadržajem koji će inspirisati celokupnu javnost da aktivno učestvuju u stvaranju i primeni inovativnih rešenja i naučnih dostignuća, bilo u privredi ili u svakodnevnom životu.Zašto je vaša prisutnost bitna?U prvom delu dogadjaj a biće predstav ljene aktivnosti, mogu ć nosti i primeri dobre prakse , dok će u drugom delu biti prilike za direktn u komunikacij u i razgovor učesnika sa predstavnicima Fonda za inovacionu delatnost, Fonda za nauku i Centra za promociju nauke. Projek a t je pokrenut s namerom da inspiriše i motiviše sve nas da se više angažujemo u nauci i inovacijama, kako u profesionalnom, tako i u svakodnevnom životu. Molim Vas da ovaj poziv podelite kolegama, profesorima, istraživačima i saradnicima. Vaša prisutnost će doprineti jačanju ove inicijative, a sam Vaš doprinos, bilo kroz diskusije, ideje ili saradnju, može biti ključan za uspeh ove misije.Pridružite nam se u sredu, 11. oktobra od 12 .00 časova i postanite deo ovog značajnog poduhvata.Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na [ https://forms.gle/NRn7MhwaWuCEQ55r7 | LINKU ] do ponedejka 09. oktobra do 15.00 časova.U prilogu se nalazi detaljna Agenda događaja.

 

Agenda - Dani nauke - 11.10.23..pdf