Projekat RePOS odobren za finansiranje u okviru programa PRIZMA Fonda za nauku RS

Projekat Reclaiming Public Open Space in Residential Areas: Shifting Planning Paradigms and Design Perspectives for a Resilient Urban Future (RePOS), čiji je rukovodilac Dr MIlena Dinić Branković, odobren je za finansiranje u okviru programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije.
U naredne tri godine kroz program PRIZMA biće finansirano 97 projekata na kojima će učestvovati 898 istraživača iz 91 naučnoistraživačke organizacije, od čega 3 projekta sa Univerziteta u Nišu. Od 21 odobrenog projekta u okviru potprograma Tehničko-.tehnološke nauke, p rojekat RePOS je jedini sa Univerziteta u Nišu, a nosilac je naučno-istraživačka organizacija Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš.