Јавно предавање академика Зорана Петровића

Поштовани,

Огранак САНУ у Нишу има част да Вас позове на јавно предавање академика
Зорана Петровића на тему _К__инетички феномени у неравнотежним
плазмама:__ __шанса __и __за науку и за примене_, у четвртак, 11. маја
2023. године, у 12 сати, у Огранку САНУ у Нишу, Универзитетски трг, број
2 (Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8).

2023 05 11_PJP akademik Zoran Petrović_Plakat.pdf

2023 05 11_PJP akademik Zoran Petrović_Rezime.docx