Design of Some Japanese Houses and Use of Computers in Architectural Design

Pozivamo vas na predavanje pod naslovom "Design of Some Japanese Houses and Use of Computers in Architectural Design" profesora dr Naomi Anda, sa Fakulteta za inženjerstvo i dizajn, Hosei Univerziteta, iz Tokija, Japan, koje će se održati u ponedeljak 12. juna od 13-14h u svečanoj sali Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu.
prof. dr Sonja Krasić