Metrološka sledljivost i ciljna merna nesigurnost - zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

Savez hemijskih inženjera Srbije organizuje naredni trening u ciklusu
treninga

predviđenih  za 2023. godinu    

 

Metrološka sledljivost i  ciljna merna nesigurnost  -

zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

 

koji će se održati u četvrtak, 25. maja 2023. godine  u Beogradu, sa
početkom u 10 h, u Savezu inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Ul. Kneza
Miloša br. 9, III sprat

 

U prilogu vam dostavljamo obaveštenje o seminaru i prijavu.

 

U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije ili vremenskih neprilika
seminar će se odložiti, a učesnici će biti blagovremeno  obavešteni.

 

Napomena:kurs je saglasan sa zahtevima

novog standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

u delu tačke 6.5 Metrološka sledljivost i Priloga A

Metrološka sledljivost 2023.pdf

Prijava.doc