Sa otvaranja izložbe “Crtež u arhitekturi”

Izložba “Crtež u arhitekturi” otvorena je u petak, 23. decembra 2022. u 19 časova u galeriji “Čedomir Krstić” u Pirotu.
Na izložbi su prikazani studentski radovi nastali 2014-2022. godine u okviru predmeta
“Likovne forme” i “Crtež u arhitekturi” na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Učesnici panel diskusije na otvaranju bili su:
Dr Goran Jovanović, vanredni profesor u penziji Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, raniji prodekan za nastavu,
Dr Marko Nikolić, vanredni profesor Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, prodekan za nastavu,
Radmila Vlatković, direktorka Galerije Čedomir Krstić,
Angažovani saradnici na predmetima Likovne forme i Crtež u arhitekturi,
Autor izložbe, dr Mirko Stanimirović, docent Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, nastavnik na predmetima Likovne forme i Crtež u arhitekturi.

Organizatori izložbe:
Galerija “Čedomir Krstić” u Pirotu i Građevinsko arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu

Fotografije i video sa otvaranja možete da pogledate ovde: https://wireframe22.wixsite.com/drawing