3muri webinar: Globalna i lokalna analiza zidanih konstrukcija

3muri webinar: Globalna i lokalna analiza zidanih konstrukcija.Globalna i lokalna analiza zidanih konstrukcija.

SLJEDEĆI ZAKAZANI WEBINAR
Globalna i lokalna analiza zidanih konstrukcija.
Predavač: P.D. Researcher Stefano Bracchi
(Sveučilište u Paviji)
Na ovom webinaru raspravljat će se o usvojenim metodama za analizu globalnog i lokalnog odgovora zidanih konstrukcija. Referirat ćemo se na Eurokod i druge nacionalne kodove. Fokus će tada prijeći na nelinearnu statičku i linearnu kinematičku analizu, što predstavlja metode koje se najčešće koriste u praksi.

ČETVRTAK 14. travanj 16:00 (GMT+1)PRIJAVITE SE »
Više informacija: T. +386 123 50 206bim@adriabim.com

Ako ubuduće ne želite primati našu poštu, kliknite ODJAVA.
Za više o zaštiti osobnih podataka možete nas kontaktirati na sebastjan@adriabim.com
AdriaBIM - Let’s design  success together!