NAGRADA ZA NAJBOLJU PUBLIKACIJU NA ,,TRIJENALU ARHITEKTURE 2022’’

Žiri ,,TRIJENALA ARHITEKTURE 2022’’ u Nišu doneo je odluku da se nagrada u kategoriji arhitektonske publikacije za najbolju publikaciju dodeljuje:

dr Ivani Bogdanović Protić, d.i.a., za udžbenik: ‘’URBANE FUNKCIJE-REKREACIJA, CENTRALNI SADRŽAJI I SAOBRAĆAJ’’; analiza ključnih obeležja urbanih funkcija sa istorijskog, prostornog, funkcionalnog i socijalnog aspekta i sistematizacija odrednica za njihovu integrisanu primenu u kreiranju atraktivnih gradskih celina.