Druga naučna konferencija URBANA BEZBEDNOST I URBANI RAZVOJ

**Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na drugu po redu naučnu konferenciju
„URBANA BEZBEDNOST I URBANI RAZVOJ – UBUR 2022“, u organizaciji
Fakulteta bezbednosti i Arhitektonskog fakulteta.**

****

**Konferencija obuhvata veliki broj tema iz oblasti urbanizacije
bezbednosti, digitalne tehnologije, globalizacije, urbanog razvoja i
transformacije gradova obezbeđujući multidisciplinarni pristup predmetu
konferencije.**

****

**Konferencija je na srpskom jeziku i održava se 01. jula 2022. godine
na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Učešće na konferenciji je
besplatno, a radovi koji budu prihvaćeni objavljuju se. Radovi će biti
objavljeni u zborniku radova sa konferencije sa odgovarajućim ISBN
brojem, a njihovi apstrakti u knjizi apstrakata sa konferencije sa
odgovarajućim ISBN brojem.**

****

**Više informacija možete naći u dokumentima u prilogu, kao i na
zvaničnoj internet stranici Fakulteta bezbednosti Univerziteta u
Beogradu:
https://fb.bg.ac.rs/2022/03/07/druga-naucna-konferencija-urbana-bezbednost-i-urbani-razvoj/
<https://fb.bg.ac.rs/2022/03/07/druga-naucna-konferencija-urbana-bezbednost-i-urbani-razvoj/>**

****

**Molimo Vas da apstrakte i radove šaljete u roku predviđenom za to, na
mejl adresu ubur@fb.bg.ac.rs <mailto:ubur@fb.bg.ac.rs>**

****

**Takođe, molimo Vas i da prosledite ovaj poziv Vašim koleginicama i
kolegama, kao i studentkinjama i studentima doktorskih studija.**

****

**Nadamo se uspešnoj zajedničkoj saradnji!**

****

**Organizacioni odbor**

**UBUR 2022 konferencije**

 

 

01 Poziv_UBUR_2022.pdf

01 Abstract_template_SRP+ENG.pdf

Template za pisanje Apstrakta u formi Word
dokumenta:

UBUR2022_Abstract_template_SRP-ENG.doc