Obaveštenje u vezi sa načinom odvijanja nastave u prolećnom semestru

Poštovane koleginice i kolege,
na osnovu zahteva Studentskog parlamenta GAF-a i zaključaka sa sastanka
Kolegijuma fakulteta sa predstavnicima SPGAF-a održanog u ponedeljak, 21.
februara, obaveštavam vas da će se, počev od ponedeljka, 28. februara 2022.
godine, nastava na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu odvijati po
kombinovanom modelu za studente prve, druge i treće godine na svim
studijskim programima, i to predavanja onlajn a vežbe neposrednim putem na
fakultetu.
Nastava za studente četvrte i pete godine će se do daljeg odvijati onlajn.

Raspored za narednu nedelju će biti objavljen na internet stranici fakulteta
u petak, 25. februara 2022. godine.

Srdačan pozdrav,
dr Marko Nikolić, vanredni profesor
Prodekan za nastavu i studentska pitanja za studijske programe iz oblasti
arhitekture
Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu