НАГРАДА ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ – ИАУС ЗА НАЈБОЉУ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ У 2020/21 ГОДИНИ - „МИЛОРАД МАЦУРА“

Комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишње награде „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма, једногласно je донела одлуку да се Годишња награда „Милорад Мацура“ за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма у школској години 2020/2021, додељује:

др Марјану Петровићу, д.и.а, за дисертацију под:

АРХИТЕКТУРА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НИША У ПЕРИОДУ МОДЕРНЕ ОД 1945-1980 одбрањену на Грађевинско архитектонском факултету Универзитета у Нишу, на Катедри зграде за становање, под менторством проф. др Александра Кековића.

 

Награђена дисертација др Марјана Петровића је свеобухватна и систематична студија вишепородичног становања Ниша у послератном периоду.

Изабрана тема дисертације је посебно значајна јер представља допринос заштити наслеђа Модерне, посебно имајући у виду да оно, у највећем броју случајева, није под институционалном заштитом, те да је изложено савременим притисцима „инвеститорског урбанизма“.

У том смислу рад даје веома детаљну и комплексну анализу настанка, развоја и савременог егзистирања објеката вишепородичног становања.

Идентификовани су репрезентативни примери стамбених и стамбено-пословних објеката и спроведена је типолошка класификација на основу постављених критеријума.

Једнако вредан допринос ове дисертације је у томе што представља драгоцен материјал и повод за даља истраживања, за заштиту објеката архитектуре и урбанизма Модерне, као и за унапређење приступа пројектовању предметних целина.

Препорука Комисије је да овако вредан и значајан материјал буде публикован у виду научне монографије која би са одговарајућом визуелном подршком била изузетан допринос како стручној, тако и широј заинтересованој публици.

Nagrada Milorad Macura 2021. dr Marjan Petrovic

dr Marjan Petrovic - dobitnik nagrade IAUS-a

 

prof.dr Aleksandar Kekovic - Mentor