STEPGRAD 2022 Call for papers REMINDER!

STEPGRAD 2022 Call for papers REMINDER!, 16-17 June, Banja Luka / СТЕПГРАД 2022 први позив ПОДСЈЕТНИК!, 16-17. jун, Бања Лука

Dear colleagues,online submission for full papers for The International Conference on
Contemporary Theory and Practice in Construction XV (STEPGRAD) is open.
Detailed information for authors and participants is available on the
conference website <http://stepgrad.aggf.unibl.org/>stepgrad.aggf.unibl.org,
while the most important data is enclosed in this e-mail. The full paper
submission deadline is January 31, 2022.


The conference program covers current topics in civil engineering,
architecture, urban planning, and geodesy. STEPGRAD is expected to be a
place where scientists and experts of various profiles can exchange their
experiences and point to current trends and accomplishments in the fields
of construction engineering and related disciplines. For a detailed list of
conference topics see here
<https://stepgrad.aggf.unibl.org/en/important-information/conference-topics>
.Please forward this mail to your colleagues which could be interested in
STEPGRAD 2022.

We welcome your participation and are looking forward to receiving your
papers.Best regards,

Snježana Maksimović and Sandra Kosić-Jeremić

Conference chairsSTEPGRAD 2022 is organized by

*Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of
Banja Luka.**_*Поштовани,међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству XV
(СТЕПГРАД) ће се одржати 16. и 17. јуна 2022. у Бањој Луци. Детаљне
информације су доступне на интернет страници конференције
<http://stepgrad.aggf.unibl.org/>stepgrad.aggf.unibl.org, док су сажети
подаци дати у прилогу ове поруке. Рок за достављање радова је 31. јануар,
2022. године.Програм конференције обухвата савремене теме грађевинарства, архитектуре,
урбаног планирања и геодезије. Као и претходних година, конференција СТЕПГР
АД  ће бити мјесто гдје научници и стручњаци разних профила размјењују
искуства и указују на тренутне правце развоја градитељства. Детаљну листу
тема конференције можете погледати овдје
<https://stepgrad.aggf.unibl.org/en/important-information/conference-topics>
.Молимо Вас да ову информацију прослиједите Вашим колегиницама и колегама
који би могли бити заинтересовани за конференцију СТЕПГРАД 2022.Радујемо се Вашем учешћу!Срдачан поздрав,

Сњежана Максимовић и Сандра Косић-Јеремић

директори конференцијеКонференцију организује

*Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци.*