ГОДИШЊA НАГРАДА УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ 2021. УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ – УАС „АЛЕКСЕЈ БРКИЋ“

 

Са посебни поносом и задовољством можемо сопштити да је тим професора и сарадника са Грађевинско архитектонског факултета Универзитета у Нишу, освојио најпрестижнију награду за архитектуру у Србији за 2021 годину Удружења архитеката Србије - УАС, која носиме једног од највећих архитеката у Србији и бившој Југославији„АЛЕКСЕЈ БРКИЋ“.

Ауторски тим предвођен др Славишом Кондићем, дипломираним инжењером архитектуре, награђен је за

ВИШЕНАМЕНСКУ ЛАМЕЛУ - ДОГРАДЊА ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, СРБИЈА

Коју је реализовао преко Teking Architecture, а сем наставника и сарадника са нашег факултета значајан допринос су дали и остали чланови ауторског тима којису или завршили архитектуру на нашем факултету или су у том тренутку били апсолвенти архитектуре.

 

Ауторски тим:

Славиша Кондић,

Мирко Станимировић,

Милан Танић,

Војислав Николић,

Миљана Игњатовић,

Милан Брзаковић,

Бисерка Јовановић,

Андрија Чоловић,

Марија Маринковић,

Немања Ранђеловић,

Марија Николић

Образложење Жирија:

 

Анекс Електронског факултета у Нишу представља наставак раније планираног и највећој мери 70-тих година изграђеног комплекса. Аутори овом проблему брижљиво приступају надовезујући се, у функционалном смислу, на све раније започете планиране везе и истовремено поштујући сва раније дата ограничења у просторно урбанистичким параметрима. Проблем архитектонског и урбанистичког уклапања у складну, визуелно ненаметљиву целину са постојећим објектом, решен је без улагивања али и без негирања његовог класичног начина градње и естетике модерне. Функционално решење је логично, са јасно дефинисаним и чистим комуникацијама како хоризонталним тако и вертикалним. У функционалном смислу објекат је предвиђен за лабарторије истраживачке просторе са пратећим садржајима, примерених намени и времену у којем живимо, али пројектован и изведен без претензија за експонирањем и стављањем личног печата, већ сведеним формама и колоритом „подређен“ намени и фунцији. Концепт доградње инспирисан архитектоником постојећег дела лако је читљив у просторним односима и волуметрији док су се у завршној обради и материјализацији аутори одлучили за другачији приступ. Фасада саткана од игре елемената фенестрације и пуних белих поља је савремена и вешто компонована и иако несумњиво чини целину са старим објектом, може се посматрати и као засебан просторни ентитет чији су посебно успели делови наткривена улазна партија и спољашње степениште у унутрашњем дворишту. У том смислу, доградња Електронског факултета у Нишу дефинитивно јесте пример и путоказ како приступити пројектовању једног јавног објекта и како се односити према архитектонском наслеђу друге половине XX века. Ипак, управо на том месту односа према наслеђу, стоји и критичко размишљање жирија – функционално и у масама објекат је пример изразито вештог и одговорног надовезивања на постојећи објекат, док је у појавном смислу ауторски став је амбивалентан. Објекат говори језиком савремености који би био достатан да је реч о независном новом објекту. Изостанком јасне релације са структуром па последично са појавношћу постојећег објекта, изостала је и јасна афирмација или пак читљиво преиспитивање наслеђених вредности архитектуре модернистичког периода. Овај објекат предстаља искорак на нашим просторима у смислу енергетске ефикасности применом ветрених фасада и зелених кровова, а озелењавањем спољашњих и унутрашњих простора око овог коплекса ствара се један веома пријатан амбијент и подиже на виши ниво цео простор. Уз поменуте и све друге квалитете које овај објекат поседује, његов велики допринос лежи и у самом одговорном и професионалном приступу који је ауторски тим испољио у раду на пројектовању једног јавног објекта ове типологије, који се у нашој средини нажалост изузетно ретко и тешко граде. Укупан утисак је да су, својим непретенционалним приступом, аутор и сарадници исказали у овом времену најчешће загубљен професионализам, чиме оснажују веру у будући развој српске архитектоске струке.

 

UAS prezentacija aneksa.ppsx