Poseta delegacije kompanije Bechtel - Enka UK Limited

Delegacije kompanije Bechtel – Enka UK Limited, predvođena menadžerom za odnose sa javnošću i zajednicom i menadžerom održivog razvoja Vincent Nougarade, posetila je juče Građevinsko-arhitektonski fakultet sa ciljem predstavljanje rada kompanije Bechtel – Enka UK Limited koja trenutno izvodi radove na izgradnji Moravskog koridora. Predstavnici kompanije su upoznali upravu Fakulteta s činjenicom da su kadrovske potrebe kompanije usmerene na profile koji se obrazuju na našem Fakultetu. Kompanija je veoma zainteresovana za zapošljavanje budućih svršenih studenata osnovnih i master akademskih studija. 

Za drugu polovinu novembra dogovorena je prezentacija kompanije na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. To će biti prilika da se studenti upoznaju sa radom kompanije i mogućnostima zapošljavanja.