Januar 2022 - Online obuka za izradu EU projekata i formiranje projektnih timova javnog sektora - CEUP

Poštovani

Pozivamo Vas da prisustvujete januarskoj *Online obuci za izradu EU
projekata i formiranje projektnih timova javnog sektora*.

Obuka se sastoji od *dva online termina* preko Zoom aplikacije:

*I dan* - utorak *25. januar* 2022. od 10 - 14h

*II dan* - utorak *01. februar* 2022. od 10 - 14h

*Cena za oba dana iznosi 19900 dinara u bruto iznosu.*

*Napomena*: Broj učesnika po ustanovi je *neograničen*.

U prilogu Vam dostavljamo pozivnicu kako biste se bliže upoznali sa
sadržajem Obuke, kao i Prijavni formular ukoliko se odlučite da učestvujete.

Srdačan pozdrav,

Nevena Bjeličić

060 454 45 02

Centar za edukaciju i upravljanje projektima - CEUP

Drugovačka 29e, Beograd