Izmena termina održavanja sajma obrazovanja u Ćupriji

Poštovani prijatelji,

Usled okolnosti da su dva velika sajma obrazovanja na nivou države zakazana
za 9. i 10. mart (Novi Sad), odnosno 12. mart (Beograd) i da gostovanje na
našem sajmu zakazanom za 10. mart predstavlja problem visokoškolskim
institucijama, rešili smo da termin našeg sajma pomerimo za petak, 18.
mart. Nadam se da pomeranje termina neće uticati na vašu odluku da uzmete
učešće na našem sajmu, pogotovu iz razloga što je naš sajam jedan od
najznačajnijih i najvećih u zemlji, kako po kvalitetu i broju učesnika, tako
i po broju posetilaca. Vrlo važan motiv za izmenu datuma je da srednjoškolci
pomoravskog regiona naš sajam stavljaju iznad ostalih i da im zbog toga
treba ponuditi kvalitetan sadržaj sa što većim brojem izlagača.
Stojim Vam na raspolaganju za sva dodatna objašnjenja i bilo koju vrstu pomoći.