Infosistem online radionica: Finansiranje projekata iz EU fondova

Agencija Infosistem

 organizuje radionicu

 KAKO NAPISATI DOBAR PROJEKAT ZA EU FONDOVE I DOBITI BESPOVRATNA SREDSTVA
 ** TERMIN

 23. i 24. februar 2022, od 13:00 do 18:00 časova

Radionica se održava online
 
 **

 CILJ RADIONICE

 Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno
pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON EUROPE i
Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA.

 Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova
dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga
projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja
partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i
podnošenja same aplikacije.

 Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse
i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

 dobiti informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije
Horizon Europe i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA koji važe za
period od 2021-2027
 naučiti gde da nađu konkurse za IPA i Horizon Europe i kako da ih
analiziraju
 ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
 naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
 naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog
konzorcijuma (partnera na projektu)
 naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
 naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
 naučiti kako se ocenjuju EU projekti

 PREDAVAČ

VLADIMIR TODOROVIĆ
 jedan od osnivača kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte na
Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.
Osnovne i master studije završio na Elektrotehnici i računarstvu,
Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Trenutno radi kao
strućni saradnik za projekte Univerziteta u Novom Sadu. Kao deo tima
učestvovao u upravljanju projektima u pozivima FP7, TEMPUS, HORIZON 2020,
INTERREG i IPA prekogranične saradnje. Koordinator je kreativne
laboratorije za razvoj ideja nastale kroz projekat Evropske komisije
izgradnje kapaciteta kojim je rukovodio-Idea Lab. Od 2013. godine
angažovan je na projektima prekogranične saradnje sa Mađarskom i
Hrvatskom kao finansijski i projektni menadžer i tom prilikom je
angažovan u sastavljanju predloga projekta, realizaciji, izveštavanju i
reviziji. Trenutno rukovodi H2020 projektom iz grupe Marija Kiri akcija.
Sertifikovan je kao predavač za javnu upravu. Trenutno angažovan kao
Senior ekspert od strane Irske razvojne agencije na projektu koji se
sprovodi za potrebe Ministarstva za evropske integracije.

 CILJNA GRUPA

 Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje
sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

 Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova
(fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)

 Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
 Predstavnicima različitih institucija
 Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
 Studentima
 
 PROGRAM - 1. DAN

 12:50 - 13:00 Registracija učesnika

 13:00 - 13:30            UVOD – KAKO FUNKCIONIŠU EU PROGRAMI


 Upoznavanje sa izazovima i preprekama pred kojima stojimo na putu do EU
fondova.
 
 13:30-14:30            PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE
HORIZON EUROPE I INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III)

 Mogućnosti za finansiranje projekata, smernice za upoznavanje sa
programom HORIZON EUROPE i IPA kao i tematskim oblastima u skladu sa
potrebama učesnika
 Kako da prilagodite Vaše projektne ideje očekivanjima donatora
 Najava otvorenih i predstojećih konkursa i primeri finansiranih projekata
 Glavne razlike i sličnosti između ova dva programa
 
 14:30 – 14:45  Pauza

 14:45 – 15:45     PRIPREMA ZA UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA HORIZON
EUROPE I IPA

 Definisanje ciljeva i identifikacija odgovarajućeg konkursa
 Radionica: Analiza HORIZON EUROPE i IPA konkursne dokumentacije
 Demonstracija konkursne dokumentacije i aplikacionog formulara za HORIZON
EUROPE i IPA
 15:45 – 16:15   Pauza

 16:15 – 17:30     DIZAJN PROJEKTA - KAKO DA PRIPREMITE PREDLOG
PROJEKTA

 Ključne faze u razvoju predloga projekta od ideje do podnošenja
aplikacionog formulara
 Kako da pišete ključne delove projekta u skladu sa kriterijumima za
ocenjivanje projekata
 Praktični saveti za pripremu i pisanje predloga projekta
 
 17:30 – 18:00   DISKUSIJA SA PREDAVAČEM

 PROGRAM - 2. DAN

 13:00 – 14:00     TRAŽENJE PARTNERA ZA PROJEKAT I RAZVOJ PROFILA
VAŠE ORGANIZACIJE

 Kako i gde tražiti partnere za HORIZON EUROPE i IPA projekte
 Identifikacija finansiranih projekata iz Vaših oblasti i potencijalnih
partnera
 Opis partnera i konzorcijuma
 
 14:00 – 14:15  Pauza

 14:15 – 15:30           IZVRSNOST U PISANJU PROJEKATA ZA EU
FONDOVE

 Filozofija uspešnog pisanja EU projekata
 Kako biti konkurentan, pružanje dokaza
 Kako učiniti projekat lakim za čitanje i kako impresionirati evaluatore
 Demonstracija finansiranih HORIZON EUROPE i IPA projekata

 15:30 – 16:00     Pauza

 16:00 – 17:15     RADIONICA - PROCENA PREDLOGA PROJEKTA

 Procena podnetih predloga projekata od strane učesnika
 Kako izgleda uspešan, tj. finansiran predlog projekta
 Analiza: zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju finansijska
sredstva
 
 17:15 – 18:00     DISKUSIJA SA PREDAVAČEM

 KOTIZACIJA I MATERIJALI

 Kotizacija: 14.400,00 dinara
 Kotizacija za devizne uplate: 120 EUR
 Popusti:  5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po
dogovoru
 50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
 WEB ADRESA -  PRIJAVA ZA RADIONICU

 Elektronska prijava: http://www.infosistem.info/eu-projekti

 PRIJAVA NA DOGAĐAJ

 Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info
<mailto:office@infosistem.info>

 Prijave se mogu poslati najkasnije do 22. februara 2022.

 UPLATA

 Nakom evidencije prijave šalje se predračun za uplatu kotizacije.