Fondacija Konrad Adenauer konkurs za dodelu stipendije za studiranje u Republici Srbiji 2022/2023.

Fondacija Konrad Adenauer je raspisala konkurs za dodelu stipendije za studente/kinje koji studiraju u Republici Srbiji za 2022 / 2023 godinu.
Detaljnije informacije o uslovima konkursa, kao i listu neophodne dokumentacije i prijavni formular dostavljamo Vam u prilogu.


Prijavni formular:  Fondacija Konrad Adenauer_Prijavni formular_Konkurs za dodelu stipendije za studiranje u Srbiji 2022-2023.doc

Fondacija Konrad Adenauer_Opšte informacije , uslovi konkursa i lista neophodne dokumentacije_2022-2023.pdf

Rok za dostavu dokumentacije je: 25. april 2022. godine