Студијски програми у Пекингу, НР Кина за 2022. годину

Поштовани,Амбасада Народне Републике Кине у Републици Србији је послала обавештење у којем наводе да је започео нови циклус за упис укупно 39 студијских програма у Пекингу. Програми су под покровитељством Министарства трговине НР Кине. Осмишљени су за стручно усавршавање и рад у примењеним областима Владе, трговине, спољних послова, пољопривреде, технологије, образовања, културе и здравства, изградњу интелектуалних капацитета и олакшавања привредног и друштвеног развоја Републике Србије. Такође, наведени програми имају важну улогу у промовисању економске сарадње Републике Србије и НР Кине.У наставку мејла вам достављамо линкове ка детаљном упутству за пријаву и списак свих студијских програма. Напомињемо да се пријаве шаљу директно Кабинету економског и трговинског саветника при кинеској Амбасади.


Упутство:[ https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffs.163.com%2Ffs%2Fdisplay%2F%3Fp%3DX-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT%26file%3Du2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3EX6tHB_wPMY_DzaAoclg3x9C_oS4hr4QOo5wfJsHGcjg%26title%3Dthe%2520Introduction%2520of%2520the%2520MOFCOM%25202022%2520Degree%2520Education%2520Programs&data=04%7C01%7Canja.trpkovic%40mpn.gov.rs%7Cd5d48bd3dc1d4693655f08d9fc9157ad%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637818523457003451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sCUOLJTxWkdXd5dxxgMazz%2Fuj2ItKy65mJ0XNbToPc8%3D&reserved=0 | Admissions Guide.rar ] - [ https://fs.163.com/fs/display/?p=X-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT&file=u2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3EX6tHB_wPMY_DzaAoclg3x9C_oS4hr4QOo5wfJsHGcjg&title=the%20Introduction%20of%20the%20MOFCOM%202022%20Degree%20Education%20Programs | https://fs.163.com/fs/display/?p=X-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT&file=u2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3EX6tHB_wPMY_DzaAoclg3x9C_oS4hr4QOo5wfJsHGcjg&title=the%20Introduction%20of%20the%20MOFCOM%202022%20Degree%20Education%20Programs ] [ https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffs.163.com%2Ffs%2Fdisplay%2F%3Fp%3DX-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT%26file%3Du2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3EX6tHB_wPMY_DzaAoclg3x9C_oS4hr4QOo5wfJsHGcjg%26title%3Dthe%2520Introduction%2520of%2520the%2520MOFCOM%25202022%2520Degree%2520Education%2520Programs&data=04%7C01%7Canja.trpkovic%40mpn.gov.rs%7Cd5d48bd3dc1d4693655f08d9fc9157ad%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637818523457159697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ejDv8mlm7%2BjqGlkPTEpeluobk9g5X5bmXsoFagM93rU%3D&reserved=0 ]


Списак студијских програма:[ https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffs.163.com%2Ffs%2Fdisplay%2F%3Fp%3DX-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT%26file%3Du2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3Fo9H_Ismd4l3ru2m7GMJsmRkjPfbTPnrRaM3nQgIYorg%26title%3Dthe%2520Introduction%2520of%2520the%2520MOFCOM%25202022%2520Degree%2520Education%2520Programs&data=04%7C01%7Canja.trpkovic%40mpn.gov.rs%7Cd5d48bd3dc1d4693655f08d9fc9157ad%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637818523457159697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6yh459lijy6tJI5XlXDMOYM%2B%2BLUz%2FFtOKz%2BHhzNo47s%3D&reserved=0 | 2022 List of MOFCOM Degree Education Programs.xlsx ] - [ https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffs.163.com%2Ffs%2Fdisplay%2F%3Fp%3DX-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT%26file%3Du2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3Fo9H_Ismd4l3ru2m7GMJsmRkjPfbTPnrRaM3nQgIYorg%26title%3Dthe%2520Introduction%2520of%2520the%2520MOFCOM%25202022%2520Degree%2520Education%2520Programs&data=04%7C01%7Canja.trpkovic%40mpn.gov.rs%7Cd5d48bd3dc1d4693655f08d9fc9157ad%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637818523457159697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=syPvO6gl6HHgWSM6De11GjkgeJ%2BUOOOFAAoN9BtHJN8%3D&reserved=0 | https://fs.163.com/fs/display/?p=X-NETEASE-HUGE-ATTACHMENT&file=u2Qt8d2yeo8HbkbqqYWAuD9UC5p2ce3syhXrRVQFX3Fo9H_Ismd4l3ru2m7GMJsmRkjPfbTPnrRaM3nQgIYorg&title=the%20Introduction%20of%20the%20MOFCOM%202022%20Degree%20Education%20Programs ]


С поштовањем,
Служба МПНТР