Konkurs za idejno rešenje spomen hrama na Vojničkom groblju u Nišu

U okviru izbornog predmeta Sakralna arhitektura, u organizaciji Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, Eparhije niške, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš i Grada Niša,
relizovan je studentski konkurs za idejno rešenje spomen hrama na Vojničkom groblju u Nišu.

Nastavu su vodili prof. dr Miomir Vasov, doc. dr Mirko Stanimirović, prof. dr Ana Momčilović Petronijević i doc. dr Hristina Krstić.
Gostujuća predavanja u formi Teams Meet-a, održali su Elena Vasić Petrović, predstavnik ZZZSKN i sveštenik Boban Stojkovič, predstavnik Eparhije niške.

Nakon glasanja članova Žirija u sastavu:

1. Protojerej Boban Stojković - predstavnik Eparhije niške
2. Elena Vasić Petrović - predstavnica ZZSKN
3. Tanja Obradović - predstavnica Grada
4. Prof. dr Miomir Vasov - predstavnik GAFa (predsednik žirija)

dodeljene su sledeće nagrade:

1. NAGRADA
Rad pod rednim brojem 3 sa ukupno osvojenim brojem bodova 53 (studenti: Anđela Pešić RA 2686 i Kristina Pešić RA 2690).

2. NAGRADA
Rad pod rednim brojem 6 sa ukupno osvojenim brojem bodova 51 (studenti: Aleksandra Tasić RA 2722 i Biljana Cvejić RA 2727).

3. NAGRADA (dve ravnopravne treće nagrade)
Rad pod rednim brojem 7 sa ukupno osvojenim brojem bodova 42.
Studenti: Valentina Bagarić RA 2614 i Jana Trajković RA 2765
i
rad pod rednim brojem 1 sa ukupno osvojenim brojem bodova 42.
Studentkinja: Nikolina Stepanović RA 2719.

Svečana dodela zahvalnica biće organizovana u junu, za vreme izložbe svih radova u holu fakulteta.

http://www.radioglas.rs/Newsview.asp?ID=9386 <http://www.radioglas.rs/Newsview.asp?ID=9386>
http://radioglas.rs/Newsview.asp?ID=8430 <http://radioglas.rs/Newsview.asp?ID=8430>

Fotografije sa prezentacije radova (2022 02 09): Hristina Krstić

FOTOGRAFIJE